آلتکوینهای پیشتاز کدامند؟

با رشد بیتکوین کدام آلت‌ها بهترین عملکرد را ازخود نشان دادند.
رسیدن بیتکوین به سطح 30 هزار توانست هیجان را به مارکت برگرداند باعث رشد خوبی در حجم معاملات و ارزش بازار کریپتو شد.

در حال حاضر ارزش بازار از 1 تریلیون به 1.17 ترلیون رسیده اما حجم معاملات نزدیک به 2 برابر شده و به 33 میلیارد دلار رسیده است.

در رشد اخیر بیتکوین تعدادی از آلتکوینها رشد خوبی را داشته و در واقع بهترین عملکرد در سال 2023 را از خود نشان داده اند.

این آلتکوینها عبارتند از:

#LINK لینک
#MATIC متیک
#UIP  آن لیمیتد آی پی 
#APT آپتوس 
#AAVE آوه