آیا بیتکوین میتواند حمایت 25 هزار دلاری خود را حفظ کند؟

تحلیل بیتکوین

امروز سه شنبه 21 شهریور 1402

قیمت بیتکوین در لحظه نگارش این متن 25 هزار و 755 دلار 

روز گذشته بیتکوین از محدوده موازی بین 26 هزار و 500 و 25 هزار و 500 دلار خارج شد و به 24 هزار و 950 دلار که پایینترین قیمت روزانه بود سقوط کرد. بسته شدن کندل روزانه زیر 24,750 دلار میتواند تهدیدی برای سقوط به محدوده زیر 20,000 دلار باشد. در حال حاضر صعودی شدن مجدد بیتکوین در حال حاضر محتمل نیست.