ادعای همکاری بایننس در دستگیری اعضای داعش در تاجیکستان و ترکیه

بایننس مدعی شد که تیم تحقیقاتی آن در دستگیری اعضای ارشد داعش در تاجیکستان و ترکیه کمک کرده است.

آنها با شرکت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش ها و فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال TRM و بانک ملی تاجیکستان از طریق کمکهای مالی در قالب ارزهای دیجیتال برای ردیابی تروریست ها از طریق کانال تلگرام همکاری کردند. در حالی که این دستگیری ها تایید نشده است، بایننس به رسانه های دولتی ترکیه و مقامات تاجیکستان اشاره کرد که کمک آنها را تایید کردند.