استخدام دستیار سابق دادستان کل در وزارت دادگستری آمریکا توسط بایننس.

بایننس، معاون سابق دستیار دادستان کل در وزارت دادگستری آمریکا ، M. Kendall Day ، را به عنوان نماینده این شرکت در شکایت علیه SEC استخدام کرد. دی همچنین رئیس بخش پولشویی و بازیابی دارایی آژانس نیز بوده است.

برخی معتقدند که این آماده سازی CZ برای شکایت کیفری پیش بینی شده علیه Binance است.

منبع