استیبل کوین USDT با مشکل ثبات Peg مواجه است.

 

بر اساس تحقیقات اخیر کایکو، USDT، بزرگترین استیبل کوین صنعت کریپتو بر اساس ارزش بازار، تقریباً در تمام ماه آگوست کاهش جزئی را تجربه کرده است.

بر اساس گزارشات، استیبل کوین USDT با مشکل ثبات Peg مواجه است. اگرچه انحرافات قیمت آن از این peg قابل توجه نیست، این کاهش مداوم باعث نگرانی بوده. و در صورت ادامه می تواند به طور قابل توجهی منجر به تضعیف اطمینان و اعتماد شود.

در مقابل دو استیبل کوین بسیار متمایز DAI و BUSD، ، از ماه آوریل سطح بالایی از ثبات را حفظ کرده‌اند.

از سوی دیگر، TUSD از تمرکز نقدینگی خود بر روی یک ابزار واحد به جای تقسیم شدن در سایر مبادلات سود میبرد که به ثبات آن کمک کرده.