افزایش ۷,۴۰۰ درصدی شیبا سوزی در طی ۲۴ ساعت

تنها در ۲۴ ساعت گذشته میم کوین محبوب شیبا اینو (SHIB) شاهد رشد ۷ هزار درصدی در از بین رفتن مقدار قابل‌توجهی از عرضه در گردش خود بوده

بر اساس داده‌های Shibburn، نرخ توکن‌سوزی شیبا در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۷۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش‌ها، در این بازه، بیش از ۳۶۹ میلیون شیبا به آدرسی ارسال شده که هیچ‌کس نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

یعنی، مجموع توکن‌های شیبای سوزانده‌شده در هفته گذشته از ۶۳۰ میلیون SHIB فراتر رفت.