امتناع بایننس از ثبت خود در FCA

بایننس، صرافی ارز دیجیتال، از ثبت خود در سازمان نظارت مالی در انگلیس یعنی FCA انصراف داد. این انصراف به دلیل بررسی های نظارتی ویژه اتفاق افتاده است.

اگرچه بایننس تاکنون هیچگونه فعالیت تجارتی در انگلیس نداشته و لغو ثبت نام تاثیری در عملکرد آن ندارد.

منبع