انتقال ۲۵۰ میلیون دلار توکن ریپل توسط یک نهنگ.

روز گذشته یک تراکنش تکان دهنده بزرگ ریپل انجام گرفت که می‌توان آن را به عنوان بزرگترین انتقال اخیر ریپل طبقه‌بندی کرد. داده‌های پلتفرم تحلیلی Whale Alert نشان می‌دهد که یک نهنگ مبلغ ۴۱۲ میلیون ریپل به ارزش تقریباً ۲۴۸ میلیون دلار را از یک کیف پول ناشناخته به کیف پول دیگری منتقل کرده است.
در حالی که تراکنش‌های عظیم نهنگ‌ها غیر معمول نیست اما بیشتر تراکنش‌های بزرگ ریپل از سمت ریپل‌لبز بوده است. اوایل امروز، گزارش شد که ریپل‌لبز در مجموع ۱ میلیارد ریپل را طبق برنامه‌ریزی قبلی آزاد می‌کند اما هنوز مشخص نیست که آیا این نهنگ به ریپل متصل است یا خیر.