انتقال ۳۰ میلیون دلار ریپل به دو صرافی

بر اساس گزارش Whale Alerts، در طی دو تراکنش بزرگ مقدار بسیار زیادی ارز دیجیتال ریپل به صرافی‌های ارزهای دیجیتال انتقال داده شده و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است که نهنگ‌ها مشغول فروش دارایی خود هستند.
در طی این نقل و انتقالات، مجموعاً بیش از ۲۶.۵ میلیون دلار را از یک آدرس کیف پول به صرافی‌های Bitso و Bitstamp ارسال شد. در اولین تراکنش ۳۱ میلیون ریپل به ارزش ۱۵,۱۴۹,۳۲۴ دلار به Bitstamp ارسال شد. و در دومین تراکنش نزدیک به ۲۴ میلیون ریپل به ارزش ۱۱,۵۰۲,۹۴۱ دلار اندکی بعد به Bitso ارسال شد.

بر اساس گزارش Whale Alerts، در طی دو تراکنش بزرگ مقدار بسیار زیادی ریپل به صرافی‌های ارزهای دیجیتال انتقال داده شده و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است که نهنگ‌ها مشغول فروش دارایی خود هستند.

در طی این نقل و انتقالات، مجموعاً بیش از ۲۶.۵ میلیون دلار را از یک آدرس کیف پول به صرافی‌های Bitso و Bitstamp ارسال شد. در اولین تراکنش ۳۱ میلیون ریپل به ارزش ۱۵,۱۴۹,۳۲۴ دلار به Bitstamp ارسال شد. و در دومین تراکنش نزدیک به ۲۴ میلیون ریپل به ارزش ۱۱,۵۰۲,۹۴۱ دلار اندکی بعد به Bitso ارسال شد.