بازار استیبل کوینها به پایینترین سطح خود رسیده

بر اساس گزارش Binance Research، در ماه سپتامبر، ارزش بازار استیبل کوین هجدهمین ماه متوالی کاهش خود را تجربه کرد و به پایین ترین سطح خود یعنی 123.8 میلیارد دلار رسید.

این سطح از کاهش از سپتامبر 2021 مشاهده نشده است. جالب اینجاست که USDT و DAI از این روند مستثنی بودند. هر دو استیبل کوین علیرغم محیط چالش برانگیز حاکم بر جامعه استیبل کوینها، شاهد افزایش اندکی در سرمایه بازار نیز بودند.