بانک مرکزی روسیه از لوگوی روبل دیجیتال رونمایی کرد

بانک روسیه به‌طور رسمی از لوگوی روبل دیجیتال، پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور رونمایی کرد. در کنار با لوگو، این بانک همچین نرخ کارمزد انجام تراکنش‌های مختلف با روبل دیجیتال را منتشر کرد.
طبق این سند، تمام خدمات تا پایان سال ۲۰۲۴ رایگان خواهد بود، اما از سال ۲۰۲۵، هر تراکنش‌ بنگاه به بنگاه (B2B) ۱۵ روبل معادل ۰.۱۶ دلار هزینه خواهد داشت.
اشخاص حقیقی نیز باید ۰.۳درصد از کل مبلغ تراکنش را هنگام انتقال پول به حساب‌های تجاری و ۰.۲درصد را در هنگام پرداخت خدمات دولتی بپردازند.
به گفته اولگا اسکوروبوگاتووا، معاون بانک مرکزی روسیه، انتظار نمی‌رود که روبل دیجیتال تا پیش از سال ۲۰۲۵ یا حتی ۲۰۲۷ در روسیه مورد پذیریش انبوه قرار گیرد.