برداشت از کوینکس طی 7 روز آینده از سر گرفته میشود.

کوینکس در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس استراتژی در نظر گرفته شده، برداشت در این صرافی از 7 روز دیگر از سر گرفته خواهد شد.

کوینکس خاطرنشان کرد که اولویت اصلی آن‌ها قبل از فعال شدن مجدد برداشت‌ها، اطمینان از امنیت کامل دارایی‌های مشتریان است.

همچنین، گفته شده به‌دلیل چالش‌های خرید ارزهای دیجیتالی که عرضه در گردش کمی دارند، برنامه دیگری برای جبران خسارت دارد.