برنده دوئل متا و توییتر چه کسی است؟

 

mark zuckerberg: Meta was more thoughtful about layoffs than Twitter boss  Elon Musk, says Mark Zuckerberg - The Economic Times

 

مارک زاکربرگ و ایلان ماسک در حال برنامه ریزی برای مبارزه هستند. این وضعیت از تمسخر  زاکربرگ به خاطر برنامه های متا برای انتشار یک رسانه اجتماعی مبتنی بر متن که برای رقابت با توییتر طراحی شده است، ناشی می شود.

در ابتدا این مبارزه توسط ماسک پیشنهاد شد، زاکربرگ به طور جدی از او خواست لوکیشن مبارزه را مشخص کند.

پست “لوکیشن را برای من بفرست” زاکربرگ توسط سخنگوی متا تایید شد و ماسک با پیشنهاد “Vegas Octagon” به عنوان محل مبارزه پاسخ داد.

تبادلات پیام این دو به یکدیگر وایرال شده است و کاربران رسانه های اجتماعی در مورد اینکه چه کسی در این مسابقه پیروز می شود بحث کردند، برخی نیز میم هایی از جمله پوسترهای تمسخر آمیز تبلیغات مبارزه را منتشر کردند.
منبع