بیت‌کوین، چه‌زمانی می‌تواند سقف قبلی را فتح کند؟

اگر به تاریخچه‌ی بیت‌کوین نگاه کنیم، سال بعد از هاوینگ که مصادف با سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شود، سالی است که بیت‌کوین، سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است.

اگر قرار را به تکرار تاریخ بگذاریم، بیت‌کوین می‌تواند از پاییز ۱۴۰۳ تا زمستان ۱۴۰۴، یک دوره‌ی طلایی را داشته باشد.