مایک مک گلون:

بیتکوین میتواند جایگزین شمش طلا بشود.

مک گلون که استراتژیست ارشد بلومبرگ است میگوید: از دیدگاه من ارزش بیتکوین نسبت به طلا در حال افزایش است از نظر من بیتکوین را میتوان جایگزینی برای شمش طلا در نظر گرفت.