بیش از 160 میلیون دلار موقعیت شورت بیتکوین لیکوئید شد.

با افزایش قیمت بیتکوین تا 29 هزار دلار بیش از 16 میلیون دلار پوزیشنهای شورت بیتکوین لیکوئید شد.

براساس داده‌های تحلیلی سایت کوین‌گلس، طی ۲۴ ساعت گذشته و پس از افزایش قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار، حدود ۵۸.۸۶میلیون دلار موقعیت معاملاتی شورت در این بازار لیکوئید شد.

در مجموع موقعیت‌های معاملاتی لیکوئید شده از ۱۶۰ میلیون دلار فراتر رفته و ۸۶.۵۹درصد آن‌ها شورت بوده‌اند.