تتر یازدهمین هولدر بزرگ بیت‌کوین است

تتر، شرکت پشتیبان استیبل کوین USDT، طبق گزارش منتشر شده یازدهمین دارنده بیت کوین در جهان باشد. این تحلیل پس از آن صورت می‌گیرد که تتر اخیراً گزارش دارایی خود را برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، تتر افزایش ذخایر مازاد را ثبت کرد که ۸۵۰ میلیون دلار رشد کرد. این باعث شد کل ذخایر مازاد شرکت به حدود ۳.۳ میلیارد دلار برسد.
این ذخایر مازاد سودهایی هستند که شرکت به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم نمی‌کند. در عوض، تتر آن‌ها را نگه می‌دارد تا ذخایر 100% خود را حفظ کند، که برای پشتیبانی از کل USDT در گردش و پایدار نگه داشتن توکن استفاده می‌شود.

طبق اعلام تتر ذخایر بیت‌کوین آن‌ها ۱.۵ میلیارد دلار است که این میزان ذخایر آن‌ها را به یازدهمین هولدر بزرگ بیت‌کوین تبدیل می‌کند