تحلیل آنچینی بیتکوین (کاهش تعدادبیتکوینهای ثابت)

 

مقدار بیتکوین‌هایی که دو تا سه سال بی حرکت بوده‌اند به 3,102,199.506 #بیتکوین و پایین ترین میزان خود در یک ماه اخیر رسیده است. بیتکوین های دو ساله در حال حاضر ۵۰ درصد در ضرر هستند و بیتکوین های ۳ ساله ۱۵۰ درصد در سود مابقی بیتکوین‌هایی که در این بازه قرار دارند به طور میانگین سر به سر هستند که همین امر باعث ایجاد نقطه‌‌ی حساس قیمتی برای بیتکون در کانال ۲۵۰۰۰ دلار شده است.

این کاهش شدید بیتکوین های ۲ تا ۳ ساله نشان از ترس سرمایه گذاران آن‌ها و احتمالا فروش یا انتقال بیتکوین‌هایشان به صرافی‌ها دارد.