رضا تقی‌پور انوری -

ایجاد شبکه دیجیتال ارزی و ممنوعیت گردش اسکناس دلار

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس از تهیه طرحی با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» خبر داد.

طرح ایجاد شبکه دیجتال ارزی و ممنوعیت گردش اسکناس دلار

نقل از خانه ملت، رضا تقی پور انوری ، با اشاره به راهکارهای تثبیت نرخ ارز، از تهیه طرحی با عنوان «مدیریت شبکه ای ارز» در مجلس خبر داد.
وی با بیان اینکه مدیریت ارزی کشور نیازمند ساماندهی است،تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت ارزی کشور سامان نداشته و علی رغم تاکیدات صورت گرفته هنوز مشکلات در این بخش وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی ما ارز نیمایی، ارز ترجیحی و در زمان دیگری ارز مرکز مبادله طلا و ارز را مبنا قرار می دهیم، اظها رکرد: از زمانی که آقای فرزین سکان بانک مرکزی را برعهده گرفته اند ما چندین جلسه با وی در زمینه رفع مشکلات ارز چند نرخی برگزار کردیم.

شبکه دیجیتال ارزی؛ آن روی سکه مدیریت ارزی

تقی پور انوری با بیان اینکه در جلسات خودمان با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه بهره مندی از عصر اطلاعات و استفاده از فناوری ها در رابطه با مشکلات ارزی، مطالبی را عنوان کردیم.

وی بیان کرد: در این جلسات و در قالب طرح تدوین شده ارزی به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که اسکناس دلار از چرخه اقتصادی حذف شده و همه مدیریت ارزی از جمله تحصیل،تخصیص و توزیع ارز در شبکه دیجیتال ارزی لحاظ شود.

ارائه کارت ارزی به مردم

وی تصریح کرد: در قالب این طرح پیشنهاد کردیم که کارت ارزی به مردم داده شود و ای تی ام های مورد نیاز در مرزهای خروجی باشد، یعنی زمانی که افراد پاسپورت خود را دریافت و پای سفر به هواپیما ارز خود را دریافت کنند.

بهرمندی از گشایش های اقتصادی – بین المللی

تقی پور انوری تاکید کرد: البته با در نظر گرفتن برخی از گشایش های اقتصادی و بین المللی می توان با برخی از کشورها در زمینه بهره مندی از کارت های منطقه ای و جهانی صحبت کرد تا این کارت ها در خارج از کشور هم مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قالب این طرح عنوان شده که اسکناس دلار حذف شده و گردش اسکناس ممنوع باشد . به واقع این پیشنهاد شدنی است و مبتنی بر داده های ملی و کشور است و امیدواریم این طرح که می تواند ارامشی را به بازار ارز بدهد مدنظر قرار گیرد.