ترکیه ارزهای دیجیتال را قانون گذاری میکند.

 

با هدف خروج از لیست خاکستری FATF قصد دارد ارزهای دیجیتال را قانون گذاری کند

مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که این کشور با هدف خروج از لیست خاکستری FATF قصد دارد ارزهای دیجیتال را قانون گذاری کند.

ظاهرا قوانین مرتبط با این دارایی ها در مراحل پایانی ورود به پارلمان ترکیه است. آن گونه که شیمشک میگوید، قانونگذاری ارزهای دیجیتال آخرین قدم لازم برای این کشور جهت خروج از لیست خاکستری FATF است.