گزارش هفتگی: تسلط اتریوم با فروش 107 میلیون دلاری بر بازار NFT.

بر اساس آمار در هفته گذشته، فروش توکن غیرقابل تعویض (NFT) در مجموع به ۱۹۳.۰۸ میلیون دلار رسید. که نسبت به هفته قبل ۵.۴۴ درصد کاهش داشته است. اتریوم با بیش از ۱۰۷ میلیون دلار یا ۵۵ درصد از کل فروش، بر فروش NFT تسلط داشت، در حالی که فروش NFT متمرکز بر سولانا ۲۶.۳ میلیون دلار یا ۱۳ درصد از فروش را در مدت مشابه ثبت کرد.

بازار NFT با کاهش فروش هفتگی و کاهش مجموع ۳۰ روزه، نشانه هایی از کندی را نشان می دهد.
فروش توکن های غیرقابل تعویض یا فروش NFT در این هفته نسبت به هفته گذشته ۵.۴۴ درصد کاهش یافت و ۱۹۳.۰۸ میلیون دلار فروش در ۱۹ بلاک چین مختلف ثبت شد. آمار Cryptoslam.io نشان می دهد که فروش ۳۰ روزه به طور کلی کاهش یافته است، با فروش کل ۹۱۲.۵۴ میلیون دلار، بیش از ۲۹ درصد کمتر از ماه گذشته است. پنج بلاک چین برتر از نظر فروش NFT در این هفته عبارتند از اتریوم (۱۰۷ میلیون دلار)، سولانا (۲۶ میلیون دلار)، Polygon (۶ میلیون دلار)، Immutable X (۵.۳ میلیون دلار) و کاردانو (۳.۱۶ میلیون دلار).

فروش NFT سولانا در این هفته ۳۷.۱۶ درصد افزایش یافت، در حالی که فروش NFT کاردانو ۴۴.۲۷ درصد بیشتر از هفته قبل افزایش یافت. با این حال، فروش اتریوم، Polygon و Immutable X NFT همگی در مقایسه با فروش هفته گذشته کاهشی بودند. برندگان قابل توجه از نظر فروش NFT در بلاک چین عبارتند از: افزایش ۶۴.۴۹ درصدی Arbitrum و افزایش ۲۹۳ درصدی Avalanche.

تسلط اتریوم با فروش 107 میلیون دلاری بر بازار NFT.

فروش بلاک چین پالم ۳۷۰ درصد افزایش یافت و فروش Algorand NFT ۵۸  درصد بیشتر از هفته قبل بود. در حالی که اتریوم با ۵۵ درصد بر فروش NFT تسلط دارد، ۱۸ بلاک چین دیگر تنها ۴۵ درصد از فروش باقی مانده را تشکیل می دهند. پنج مجموعه برتر NFT در هفته گذشته، با بیشترین فروش، Cryptopunks، Bored Ape Yacht Club (BAYC)، MG Land، Otherdeed و HV-MTL بودند.

پس از آن مجموعه ها، پنجمین تا دهمین فروش برتر Degods، Y00ts، Sorare، Mutant Ape Yacht Club (MAYC) و Gods Unchained Cards بودند. کریپتوپانک ها در این هفته ۱۲.۵۵ میلیون دلار فروش داشتند. که ۴۹.۱۵ درصد بیشتر از هفته گذشته بود. فروش BAYC در این هفته تقریباً ۱۰.۱۴ میلیون دلار بود که ۴۳.۵۲ درصد افزایش داشت، در حالی که MG Land با ۵.۷۲ درصد کاهش نسبت به هفته قبل،۷.۴۸ میلیون دلار فروش داشت.

از نظر بالاترین ارزش فروش NFT در این هفته، Otherdeed #۲۱۱۸ گران‌ترین و سه روز پیش به قیمت۳۷۵,۹۷۹ دلار به فروش رفت. Cryptopunks #6,036 دو روز پیش به قیمت ۳۶۵,۵۰۸ دلار فروش رفت. و Bored Ape Yacht Club (BAYC) #5,647 شش روز پیش به قیمت ۲۶۳,۵۳۷ دلار به فروش رسید. در نهایت، Cryptopunk #2,353 دو روز پیش به قیمت ۲۱۷,۴۵۴ دلار و Otherdeed #۹۹,۷۲۸ به قیمت ۲۰۵,۷۱۱ دلار سه روز پیش فروخته شد. در حالی که در ۳۰ روز گذشته نزدیک به ۱ میلیارد دلار فروش وجود داشت. تعداد خریداران NFT در این ماه با ۱۷.۳۶ درصد افزایش به ۱,۹۰۴,۷۳۱ نفر رسید.

ترجمه اختصاصی از کوینینو

منبع