تقریبا تمام هولدرهای الگورند در ضرر هستند

بر اساس داده‌ های وب‌ سایت این‌تو دبلاک Into The Block ، تقریبا تمام هولدر های ارز دیجیتال الگورند در ضرر هستند. تحلیل گران بر این باور هستند که این وضعیت برای پروژه‌ای که به صورت مداوم به‌ دنبال مشارکت و گسترش اکوسیستم خود بوده، بسیار نگران‌کننده است. این شرایط تاسف بار نشان می دهد که همه دارندگان فعلی الگورند را با قیمتی بالاتر از ارزش فعلی آن خریداری کرده اند. بنابراین، جای تعجب نیست که این توکن با کاهش علاقه مواجه شده، زیرا تنها 2 درصد از هولدرها، آن را در 30 روز گذشته خریداری کردند.