راه اندازی لاری دیجیتال

ریپل و بانک مرکزی گرجستان (NBG) در حال همکاری بر روی پروژه آزمایشی لاری دیجیتال (GEL) هستند که در آن تکنولوژی CBDC ریپل برای کاربردهای احتمالی در بخشهای مختلف گرجستان ارزیابی میشود.

NBG به دلیل تخصص و سابقه مدیریت پروژه ریپل در این زمینه، این شرکت را انتخاب کرده است.