توییتر جدید بخش بزرگی از دنیای مالی خواهد شد.

ایلان ماسک در یک سری توییت در 23 ژانویه اشاره کرد که  پلتفرم توییتر در اوایل روز بعد به “X” تغییر نام خواهد داد. این تغییر گامی اولیه در تبدیل نهایی آن به یک “اپلیکیشن همه کاره” است.

بر اساس توییت‌های مختلف ماسک و نظرسنجی، این تغییر نام تجاری می‌تواند شامل تغییراتی باشد. تغییر رنگ‌بندی توییتر به سیاه، حذف لوگوی پرنده آبی توییتر و تغییر نام به X باشد.

ایلان ماسک گفت: حتی اگر تصمیم تعویض نام تجاری توییتر به  X تصمیم درستی نباشد اما قرار است X قسمت بزرگی از سیستم پولی دنیا بشود. اگر تصاحب نیمی از دنیای پولی اغراق آمیز است باید بگویم  X  عدد بسیار بزرگی در این سیستم خواهد بود.

کوینینو