توییتر رسما به  X  تبدیل شد.

چرا و چگونه؟

ایلان ماسک اعلام کرد که لوگوی پرنده آبی توییتر به لوگوی X تغییر داده شد.  و وبسایت X.com  نیز اکنون به وب سایت توییتر تغییر مسیر خواهد داد. این تغییر به دنبال اعتراف ماسک مبنی بر اینکه درآمد تبلیغات تقریباً به نصف کاهش یافته است، انجام می‌شود.  او قصد دارد توییتر را از طریق تغییر نام تجاری به مسیر جدیدی هدایت کند.
کوینینو