خرید ۱۵۵ بیتکوین دیگر توسط شرکت مایکرو استراتژی.

 

چند روز پیش مایکل سیلور مالک و بنیانگذار شرکت مایکرواستراتژی در یک مصاحبه اعلام کرد که بیتکوین بهترین عملکرد را در بین ۱۰ دارایی برتر دنیا داشته و با توجه به عملکرد عالی بیتکوین در ماه اکتبر اعلام کرد که مجددا بیتکوین خریداری می‌کند.

تعهد این شرکت به خرید بیتکوین میتواند به تایید ETF احتمالی آن مربوط باشد.