دسترسی کاربران روس به والت کانکت قطع شد.

والت کانکت که یک استارت آپ و ابزار پر طرفدار اتصال کیف پولها به پروتکل بلاکچین است اخیرا اعلام کرده که دسترسی کاربران ساکن روسیه به امکانات خود را مسدود کرده است.

ظاهرا این اقدام در پی پیروی از مقررات تحریمی دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا (OFAC) در مقابل روسیه است.