دستورالعملی برای دریافت کمک‌های ارز دیجیتال نامزدهای سیاسی منتشر شد

کمیسیون اقدامات سیاسی منصفانه کالیفرنیا نقش ارزهای دیجیتال را در حوزه سیاسی، به ویژه در مورد کمک‌های مالی کمپین، به رسمیت می‌شناسد و این آژانس دستورالعملی برای کمک‌های ارز دیجیتال منتشر می‌کند.
این دستورالعمل چارچوب جامع‌تری را برای نامزدهای سیاسی و کمیته‌های کالیفرنیا در مورد نحوه دریافت و برخورد با کمک‌های ارز دیجیتال ارائه می‌کند.
به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای اطمینان از شفافیت، کمیته‌ها و نامزدها نمی‌توانند مستقیماً کمک‌های ارزهای دیجیتال را دریافت کنند. این پرداخت‌ها باید در ایالات متحده باشد و در وزارت خزانه داری ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی ثبت شده باشد و از پروتکل های سختگیرانه شناخت مشتری (KYC) خود پیروی کند تا اطمینان حاصل شود که هویت هر مشارکت کننده ارز دیجیتال شناخته شده  است، همچنین کمک‌های ارزهای دیجیتال باید فوراً به دلار آمریکا تبدیل شود و وجوه به بانک کمپین کمیته واریز شود.