دستور توقف خدمات بایننس در بلژیک.

رگولاتور مالی بلژیک به بایننس دستور داد تا ارائه خدمات ارز دیجیتال در این کشور را متوقف کند.
این رگلاتور ارائه خدمات مبادلات میان ارزهای مجازی و ارزهای قانونی کشورهای غیر از منطقه اقتصادی اروپا را به عنوان نقض قوانین ضد پولشویی بلژیک مطرح کرد.

منبع