طلا به زودی از ۲,۱۰۰ دلار عبور می‌کند و بعد از آن قیمت پرواز خواهد کرد، آن وقت است که با خود می‌گویید که ای کاش طلای زیر ۲,۰۰۰ دلار می خریدید.

هدف بعدی قیمت طلا ۳,۷۰۰ دلار است.

بیت‌کوین در حال تست ۳۰,۰۰۰ دلار و هدف بعدی قیمت آن ۱۳۵,۰۰۰ دلار است.

قیمت هر اونس نقره هم از ۲۳ دلار به ۶۸ دلار خواهد رسید.
قابل توجه پس اندازکنندگان دلارهای تقلبی.
لطفا به دوستان خود بگویید که بیدار شوند.