روسیه کوین بیس را جریمه میکند

دادگاهی در مسکو جریمه ای 1 میلیون روبلی (تقریباً 10.8 هزار دلار) برای صرافی کوین بیس در نظر گرفت.

این دادگاه صرافی کوین بیس را به علت عدم محلی‌سازی داده‌های کاربران روسی، با ارجاع به نقض قوانین حفاظت از داده‌ها متهم کرده.

این تصمیم از دستور ماه می توسط روسکومنادزور گرفته شد.

در این طرح حدود 600 شرکت خارجی با محلی‌سازی داده‌های کاربران روسی موافقت کردند.

پیشتر، روسیه با استناد به دلایل مشابه تلگرام، اپل، اسپاتیفای، تیندر، گوگل، ایربی‌ان‌بی، و تویچ را نیز جریمه کرده.

منبع