سختی شبکه بیتکوین رکورد جدیدی را ثبت کرد.

سختی شبکه بیت کوین به رکورد ۶۴.۶۸ تریلیون رسید.

نمودار سختی بیت کوین هدف سختی بیت کوین را در طول زمان و هدف سختی فعلی بیت کوین (BTC diff) را ترسیم می کند که رکورد سختی شبکه بیتکوین را ثبت میکند.

روز گذشته سختی شبکه بیت کوین ۳.۵۵درصد افزایش یافت و در بلاک ۸۱۶,۴۸۰ به ۶۴.۶۸ تریلیون رسید! که موفق به ثبت رکورد جدیدی شد.

این پنجمین افزایش متوالی سختی بیت کوین محسوب می‌شود.

گفتنی است که در سه ماه گذشته، قدرت هش شبکه بیت کوین به طور میانگین ۴۲۳.۱ اگزاهش برثانیه بود.

منبع