سرقت دارایی از جامعه مونرو Monero

سرقت تمام دارایی کیف پول جامعه مونرو Monero

صحبت های لوئیجی یکی از توسعه دهندگان مونرو

وی اعلام نمود که مبلغ 460 هزار دلار که عملا کل موجودی کیف پول جامعه می باشد به سرقت رفته است.

سیستم تامین مالی جامعه مونرو سرمایه لازم برای پیشنهادهای اعضای خود را فراهم میکند.

حمله 1 سپتامبر

با گذشت زمان از سرقت کل دارایی جامعه هنوز منشع و عوامل این اتفاق مشخص نشده است.

تنها دو نفر از توسعه دهندگان مونرو به کلید بازیابی این کیف پول دسترسی داشته اند. این کیف پول در سال 2020 بر

روی یک سیستم عامل اوبونتو و در کنار یک نود مونرو راه اندازی شد.

منبع