ماه سپتامبر با تنها 300 میلیون دلار فروش NFT بدترین ماه در تاریخ NFT بوده که کمترین میزان از سه ماهه چهارم سال 2020 است.

مجموعه های Gaming و Metaverse با بیش از %40 کاهش، بیشترین کاهش را داشته‌اند.

علی رغم این کاهش، سهم بازار اتریوم %6 افزایش یافت و تراکنش های سه ماهه سوم %4.6 نسبت به فصل قبل افزایش یافت که نشان دهنده رشد کلی است.