شبکه شیباریوم مجدد راه‌اندازی شد.

 

توسعه‌دهنده اصلی شیبا اینو، به‌روزرسانی نهایی راه‌حل مقیاس‌پذیری شیباریوم را منتشر کرد که نشان می‌دهد راه‌اندازی مجدد این شبکه لایه ۲ برای عموم است.

او از پالیگان، یونی‌فیکیشن و دیگر توسعه‌دهندگان برای حمایت در طول خرابی شبکه اصلی شیباریوم تشکر کرد.

همچنین افزود که شیباریوم اکنون فعال است و به خوبی کار می‌کند.