طرح اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال به مجلس بازگشت.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در کانال خود در پیام‌رسان بله اعلام کرد که طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و یا مالیات از ارزهای دیجیتال که به عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شود، با ایرادات اعلام شده در رابطه با عدم تعریف مشخص از مفاهیم «رمز پول و رمز دارایی» جهت اصلاح مجدد به مجلس برگردانده شده است.

از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.