هنگ کنگ به دنبال عرضه ETF های ارز دیجیتال است، به گزارش بلومبرگ، کمسیون بورس و اوراق بهادار هونگ کنگ به

دنبال صدور مجوز برای صندوقهای آتی سرمایه گذاری

ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خرد است.

مدیر اجرایی این رگولاتر اوراق بهادار که میگوید:

ما از پیشنهادهایی که به فناوریهای نو آورانه متکی باشند و باعث بهبود تجربه مشریان شود حمایت میکنیم. تا زمانی که راه حلی برای خطرات احتمالی این حوزه ارائه شود خوشحال میشویم که آنها را امتحان کنیم.

امیدوارم از مطالب ارائه شده در وبلاگ صرافی ارز دیجیتال کوینینو لذت برده باشید.