‏ فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را به حالت تعلیق درآورد

 اولین بار پس از 10 بار افزایش متوالی از مارس 2022،رشد نرخ بهره  از جانب فدرال رزرو متوقف شد.

با این حال، فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره را تا پایان سال 2023،دوبار افزایش دهد و میانگین انتظارات آن این است که نرخ بهره تا پایان سال %5.6 خواهد بود. با فرض اینکه کمیته با افزایش یک چهارم حرکت کند، این به معنای دو افزایش دیگر در چهار جلسه باقیمانده در سال جاری خواهد بود.

اعضای فدرال رزرو همچنین برای سال های آینده، پیش بینی می کنند که نرخ بهره %4.6 در سال 2024 و %3.4 در سال 2025 خواهد بود.( که در مقایسه با پیش‌بینی‌های %4.3 و %3.1 در ماه مارس، زمانی که خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی آخرین بار به‌روزرسانی شد، بیشتر است.)
پیش‌بینی‌ها برای آینده حاکی از آن است که در صورتی که پیش‌بینی‌های امروزی درست باشد، FED در سال 2024 نرخ بهره را نزدیک به یک درصد کامل کاهش خواهد داد.