معاملات استیبل کوین های USDT، $DAI$ و RAI$در کانادا به حالت تعلیق درآمد!

صرافی Coinbase، عدم صدور مجوز های لازم نهاد های کانادایی برای استفاده این استیبل کوین ها در این پلتفرم را علت اصلی این تصمیم بیان کرده است.