نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، سیف‌الدین آموس، نویسنده کتاب استاندارد بیت کوین را به‌عنوان مشاور اقتصادی دفتر ملی بیت کوین السالوادور انتخاب کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده، آموس در مورد مسائل مختلف مربوط به سیاست‌های اقتصادی مشاوره خواهد داد و در عین حال از سیاست «آزادی اقتصادی و بیت کوین» بوکله حمایت می‌کند. او در کتاب استاندارد بیت کوین به این موضوع اشاره می‌کند که چرا جهان با مدل اقتصاد اتریشی، دخالت اندک یا نبود دخالت دولت در اقتصاد، بهتر عمل می‌کند. در نتیجه، آموس بیت کوین را به‌عنوان یک ارز ایده‌آل برای استفاده در جهان تبلیغ می‌کند؛ زیرا عرضه ۲۱میلیون واحدی غیرقابل‌ دستکاری آن مانع از سوءمدیریت دولت‌ها در اقتصاد خواهد شد.