ژائو از توکن سوزی نیم میلیاردی BNB خبر داد

دقایقی پیش بیش از 2 میلیون توکن BNB معادل مبلغ 453 میلیون دلار سوزانده شد.  که وعده آن قبلا از طرف CZ داده شده بود.

توکن‌هایی که از گردش خارج شدن 1.38 درصد از کل BNB های موجود تشکیل میدادند و خروج آنها از گردش برای BNB خبری مثبت است.

نکته ای که باید در نظر داشت: تاثیر این توکن سوزی را باید در طولانی دت در روند قیمت  BNB بررسی کرد.