هزینه استخراج یک بیتکوین با برق خانگی در هر کشور چقدر است؟

 

هزینه استخراج یک بیتکوین با استفاده از برق خانگی در کشورهای مختلف:

 

ایران با مبلغ 0.53K$ ارزانترین و استرالیا با 184.35K$ گرانترین هزینه را دارا میباشند.