وزارت امور خارجه آمریکا ریپل را منبع تامین مالی تروریست خواند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ریپل را منبع تامین مالی تروریست خواند.

در پی اضهار نظر وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر نام بردن ارز دیجیتال ریپل XRP به عنوان ابزار تامین مالی و انتقال مالی برای امور مجرمانه و تروریستی، نگرانی شدیدی این جامعه را فرا گرفته.

البته حامیان و طرفداران این ارز میگویند که دولت ایالات متحده هر زمانی که بخواهد بر علیه صنعت ارزهای دیجیتال سخن بگوید ریپل و شرکتهای پرداختی مرتبط را به چالش میکشد.

منبع