پایان پرونده ریپل و کمسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده!

جرمی هوگان، وکیل برجسته رمز ارز، گفته است که نبرد حقوقی طولانی مدت بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اساساً به پایان رسیده است.

او معتقد است که پس از تصمیم کمیسیون SEC برای رد اتهامات علیه رهبران ارشد Ripple Labs به پایان رسیده است.

هوگان پیش‌بینی کرد که دادگاه احتمالاً سال آینده حکم نهایی را صادر کند. با این حال، ممکن است که ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبل از تصمیم نهایی به توافق برسند.

پایان پرونده ریپل و بورس اوراق بهادار آمریکا

جرمی هوگان، وکیل برجسته رمز ارز، گفته است که نبرد حقوقی طولانی مدت بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اساساً به پایان رسیده است.

او معتقد است که پس از تصمیم کمیسیون SEC برای رد اتهامات علیه رهبران ارشد Ripple Labs به پایان رسیده است.

هوگان پیش‌بینی کرد که دادگاه احتمالاً سال آینده حکم نهایی را صادر کند. با این حال، ممکن است که ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبل از تصمیم نهایی به توافق برسند.