چهارمین هاوینگ بیت کوین به سرعت نزدیک می شود

چهارمین هاوینگ بیتکوین که تخمین زده می شود در آوریل 2024 رخ دهد، پاداش بلاک را از ۶.۲۵ بیت‌کوین به ۳.۱۲۵ بیت‌کوین کاهش خواهد داد.

با توجه به عرضه ثابت ۲۱ میلیون بیت‌کوین، هاوینگ، تعداد ارزهای در گردش را کاهش می‌دهد که این فرآیند، بر پویایی عرضه-تقاضا تأثیر می‌گذارد و به عنوان یک محرک

قیمت، می‌تواند عمل کند.

بخش‌هایی مانند امنیت شبکه، سرمایه گذاران، ماینرها و… به طور مستقیم از این رویداد تاثیر می‌گیرند.

تاریخ دقیقی برای هاوینگ وجود ندارد.

وقوع چهارمین هاوینگ بیت کوین، بستگی به این دارد که ۲۱۰۰۰۰ امین بلوک بعد از آخرین هاوینگ، چه زمانی استخراج شود.

با نزدیک شدن به تاریخ هاوینگ بیت کوین، ماینرها در حال انجام تحقیقات و برنامه ریزی گسترده ای برای این رویداد هستند. آنها در حال مطالعه اثرات هاوینگ های

قبلی بر روی شبکه بیت کوین هستند و نحوه واکنش بازار ارزهای دیجیتال را در آن زمان ها تجزیه و تحلیل می کنند و به آنها کمک می کند تا چالش ها و فرصت های

بالقوه را درک کنند.

در نتیجه این رویداد، ماینرها با دو برابر هزینه انرژی برای استخراج یک بیت کوین مواجه می‌شوند. اگرچه ماینرها می‌توانند با نصب دستگاههای ماینینگ کارآمدتر،

مدیریت بهینه مصرف انرژی، کنار گذاشتن ذخایر نقدی و پوشش ریسک در بازارهای مالی، این کمبودها را کاهش دهند.