کانادایی ها علاقه ای به ارز دیجیتال بانک مرکزی ندارند

 

یک مقاله در مورد بانک مرکزی کانادا نشان می دهد که اکثر کانادایی ها انگیزه ای برای پذیرش CBDC ندارند چراکه کانادایی ها به راحتی به خدمات مالی دسترسی دارند. این مقاله پیشنهاد می‌کند به جای آن بر بهبود دسترسی به اینترنت و در دسترس بودن حساب‌های بانکی برای افرادی که کم‌تر به خدمات بانک دسترسی دارند متمرکز شود. محکوم شود.