کاهش شاخص “Velocity” بیتکوین به پایین ترین سطح از اواخر 2020.

مدیر عامل پلتفرم تحلیلی Crypto Quant اخیرا به کاهش شاخص “Velocity” بیتکوین اشاره کرده است. شاخص  “Velocity” به سرعت جابجایی واحدهای بیت کوین در شبکه بیتکوین اشاره دارد. او میگوید:

“این اتفاق میتواند نشانه مثبتی از صعود مجدد بیتکوین باشد. اما از سوی دیگر با در نظر گرفتن واحدهای موجود در شبکه که به سرمایه گذاران جدید منتقل نمیشود میتواند یه نکته منفی نیز در نظر گرفته شود.”