کاهش نرخ تخفیف گری اسکیل به کمترین میزان خود از 2021

 

بر اساس داده های کوین گس؛ در “گری اسکیل بیتکوین تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری نهادی بیتکوین است،بیتکوین تنها با قیمتی کمتر از 17.15 درصد ارزانتر از قیمت اصلی معامله میشود.

قیمت هر سهم این صندوق، پس از انتشار خبر بلک راک، مبنی بر راه اندازی اولین ETF اسپات بیتکوین در ایالات متحده به طور قابل توجهی ارزش پیدا کرد.