کاهش کارمزد شبکه اتریوم به پایینترین حد خود در سال 2023 .

کارمزد شبکه اتریوم به پایینترین حد خود در سال 2023 رسیده است.

بر اساس گزارش سنتیمنت کارمزد شبکه اتریوم ( ETH) به پایینترین سطح خود در سال 2023 کاهش یافته و به 1.15 دلار در هر تراکنش رسیده است. این کاهش باعث افزایش میزان تراکنشها و در نتیجه افزایش سود آوری و افزایش ارزش بازار آلتکوین میشود.