کاهش 16 درصدی مجموع کارمزدهای اتریوم

براساس داده‌های وب‌سایت IntoTheBlock در طی هفت روز گذشته مجموع کارمزدهای اتریوم  ۵۹دلار بوده که نسبت به هفته قبل از آن ۱۶.۵درصد کاهش را تجربه کرده است.

کاهش هیجان سرمایه گذاران در بازار میم کوینها تاثیر گذارترین عامل در کاهش شاخص دیده میشود.